dolo
Regulament – redescopera traditia si castiga un cuptor electric

Regulament – redescopera traditia si castiga un cuptor electric

REGULAMENTUL CONCURSULUI

“Redescopera traditia si câștigă un cuptor electric!”

(Perioada: 20.12.2017-06.01.2018, inclusiv)

 

ARTICOLUL. 1 – ORGANIZATORUL

1.1. Organizator al campaniei promotionale Redescopera traditia si câștigă un cuptor electric!” (denumita in continuare “Concursul”) este S.C. Artflow Grup SRL („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, in Str. Spataru Preda, nr. 20,  Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/15338/2008, cod unic de inmatriculare CUI RO24443749.

1.2  Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare „Regulamentul”) obligatoriu pentru toate persoanele care, indeplinind conditiile prevazute in art.4 din  cuprinsul Regulamentului, vor participa la Concurs (denumite in continuare „Participanti”).

1.3.  Prin participarea la Concurs se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

ARTICOLUL. 2 – DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

2.1. Concursul este organizat si desfasurat prin intermediul paginilor web https://www.facebook.com/cozonaculdolofan/ si www.cozonaculdolofan.ro  .

2.2. Perioada de desfasurare a Concursului este 20.12.2017 – 06.01.2018, inclusiv.

ARTICOLUL. 3 –  REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

3.1.      Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a Concursului, in format electronic, pe site-ul Organizatorului: www.cozonaculdolofan.ro

3.2.   Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3.      Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul oricand pe durata de desfasurare a Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a prevederilor acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin afisarea lor pe pagina Facebook https://www.facebook.com/cozonaculdolofan/.

ARTICOLUL. 4 – DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1.       Se pot inscrie in vederea participarii la Concurs numai persoane fizice, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani si care sunt fani ai paginii de Facebook Cozonacul Dolofan https://www.facebook.com/cozonaculdolofan/  .

4.2.       Nu pot participa la Concurs salariatii Organizatorului, colaboratorii acestora implicati in organizarea si desfasurarea Concursului si membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

4.3 Participand la Concursul organizat de Organizator pe pagina https://www.facebook.com/cozonaculdolofan/ , participantii recunosc si sunt de acord ca sunt singurii responsabili de informatiile/datele pe care le furnizeaza cu ocazia participarii la Concurs precum si de corectitudinea acestor informatii.

ARTICOLUL. 5 – PREMIILE CONCURSULUI

5.1. In cadrul Concursului vor fi acordate, conform mecanismului descris la Articolul 6 de mai jos, urmatoarele categorii de premii:

Premii prin tragere la sorti: 3 cuptoare Arctic modelul AMO40B (Mini oven).

5.2. Valoarea totala a premiilor de 3 X  515 lei = 1545 lei (TVA inclus).

5.3. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestui Concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau in alte bunuri a premiilor si nici nu pot schimba caracteristicile premiilor castigate.

5.4. Un Participant va putea castiga in cadrul Concursului maxim un singur premiu prin tragere la sorti.

ARTICOLUL 6 – MECANISMUL DESFASURARII CONCURSULUI

6.1. Conditii privind inscrierea valabila in Concurs

Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

(1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Articolului 4 de mai sus;

(2) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Concursului mentionata la Articolul 2 de mai sus si Articolul 6.2 de mai jos;

(3) Participantul trebuie sa isi creeze cont sau sa se logheze pe pagina web www.facebook.com (in cazul in care au deja cont de utilizator) si sa fie fan al paginii de Facebook Cozonacul Dolofan;

(4) Participantul trebuie sa interactioneze cu pagina https://www.facebook.com/cozonaculdolofan/ si sa urmeze indiciile din postarea dedicata concursului, pe perioada desfasurarii Concursului si sa mentina poza de profil cu frame-ul “SOS Cozonacul” minimum 7 zile.

 

 

6.2. Inscrierea in Concurs si Conditii de participare

Pentru a se inscrie in Concurs, Participantul trebuie sa urmeze urmatorii pasi:

 1. Sa acceseze pagina Concursului de pe https://www.facebook.com/cozonaculdolofan/, in perioada de desfasurare a Concursului: 20.12.2017 – 06.01.2017, inclusiv.
 2. Participantii trebuie sa aiba varsta minima de 18 ani impliniti la data inceperii Concursului, respectiv la data de 20.12.2017;
 3. Participantii trebuie sa interactioneze cu pagina https://www.facebook.com/cozonaculdolofan/ si sa urmeze pasii pentru a intra in tragerea la sorti pentru unul din premiile acordate in cadrul Concursului:

–  sa acceseze postarea  pentru vizualizarea provocarii;

–  sa isi schimbe poza de profil folosind rama foto din concurs (https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_page_id=1629153667337010&selected_overlay_id=1719976721408544)

– sa mentina rama foto minimum 7 zile

– sa urmareasca pagina https://www.facebook.com/cozonaculdolofan/ sau website-ul www.cozonaculdolofan.ro  pentru a afla daca a castigat  premiul Concursului.

Un participant nu poate castiga decat un singur premiu in cadrul Concursului.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge toate pozele si/sau comentariile care:

 • nu respecta conditiile impuse de legislatia in materie sau care sunt ilegale, periculoase, malitioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defaimatoare, rasiste sau xenofobe, comentariile  ce constituie o incalcare a dreptului de autor si nici comentariile  care ar putea fi considerate ca instigare la acte penale, sau ilegale;
 • prin care se instiga la discriminare pe baza de rasa sau origine etnica, religie, dizabilitati, varsta sau orientare sexuala, cu caracter umilitor sau injositor pentru aceste categorii.

Respectand pasii de mai sus, Participantii intra automat in tragerea la sorti pentru premiu.

6.3. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

In cadrul acestui Concurs, castigatorul premiului oferit va fi extras prin tragere la sorti si va fi anuntat in data de 08.01.2018.

Extragerile vor fi facute prin platforma online www.random.org. Castigatorul va fi supus procesului de validare.

In cadrul Concursului un Participant poate castiga 1 (un) singur premiu.

Castigatorul premiului oferit in cadrul acestui Concurs nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau in alte bunuri a premiului si nici nu poate schimba caracteristicile premiului castigat.

6.4. Validarea castigurilor. Publicarea castigatorilor.

Ulterior desemnarii castigatorilor Concursului, Organizatorul va proceda la validarea castigurilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Concurs, precum si modul de desfasurare a acesteia.

Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Concursului, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

(1) Participantul are dreptul de a se inscrie in Concurs, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

(2) Inscrierea in Concurs sa se realizeze conform Art. 6.2 de mai sus;

(3) Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 6.1 de mai sus;

Pentru a fi validat drept castigator, Participantul va furniza intr-un mesaj privat pe pagina de Facebook a Organizatorului (https://www.facebook.com/cozonaculdolofan/) informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la Concurs, dupa cum urmeaza:

– nume si prenume;

– numar de telefon;

– adresa de livrare.

Participantul va furniza organizatorului informatiile solicitate, in termen de maxim 72 ore, de la momentul publicarii listei de castigatori pe pagina de facebook https://www.facebook.com/cozonaculdolofan/ .

Prin furnizarea informatiilor solicitate castigatorul accepta implicit premiul si isi exprima acordul in legatura cu anuntarea sa ca si castigator, prin publicarea numelui si a prenumelui sau pe pagina de socializare a Organizatorului, https://www.facebook.com/cozonaculdolofan/ .

Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face dupa criteriile mentionate mai sus in art. 6.3 si in art 6.5. In cazul in care nicio rezerva nominalizata pentru premiu nu poate fi validata, premiul va ramane in posesia Organizatorului.

Organizatorul nu poate fi facut responsabil pentru cazul in care un Participant desemnat castigator nu raspunde (nu furnizeaza datele necesarea validarii) in timp de maxim de 72 ore (de la momentul publicarii listei castigatorilor).

 

 

 

6.5. Intrarea in posesia premiilor

Premiile oferite in cadrul Concursului vor fi expediate castigatorilor, la adresele indicate de catre castigatori, pe cheltuiala Organizatorului, ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor, in termen de maxim 15 de zile lucratoare de la validarea premiului.

Efectuarea expedierii de catre Organizator, dovedita prin actele de expeditie, se considera acordarea efectiva a premiului, doar in urma semnarii de primire din partea destinatarului. Din momentul preluarii premiului de catre destinatar, prin semnare de primire, Organizatorul este eliberat de orice alta obligatie fata de castigator.

ARTICOLUL 7 – TAXE SI IMPOZITE

(2) Obligatiile de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

ARTICOLUL 8 – LIMITAREA RASPUNDERII

8.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs.

8.2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestui Concurs, decizia Organizatorului este definitiva.

8.3. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 10.01.2018, inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

8.4. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 1. Accesarea on-line a unei alte pagini de Facebook, decat cea a concursului.
 2. Interactiunea cu pagina in afara perioadei Concursului mentionata mai sus;
 3. Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in Concurs din cauza ilizibilitatii datelor personale;
 4. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit ;
 5. Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc;
 6. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare intrarii in posesia premiului nu vor fi luate in considerare de catre Organizator;
 7. Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a Participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale siteului, implicate in procesul de reamintire a parolei si userului.
 8. Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre Participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre Participant in scopul de a manipula rezultatele Concursului).
 9. Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decat cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser internet (Chrome).

Situatiile in care anumite persoane inscrise in Concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate, in mod rezonabil, exercita.

Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.

Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.

Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).

ARTICOLUL. 9 – INCETAREA / INTRERUPEREA CONCURSULUI. FORTA MAJORA

Concursul va putea fi intrerupt pentru durate determinate si/sau va putea inceta doar in caz de forta majora/caz fortuit, asa cum sunt definite de lege si/sau printr-o decizie unilaterala a Organizatorului Concursului, dar nu inainte de a anunta publicul prin afisare pe pagina de web a Organizatorului https://www.facebook.com/cozonaculdolofan/ si pe www.cozonaculdolofan.ro .

ARTICOLUL 11 – IMPOSIBILITATEA RIDICARII PREMIILOR

In cazul in care oricare dintre castigatorii Concursului se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

ARTICOLUL 12 – LITIGII

Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, acestea vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente, in conformitate cu prevederile legislatiei romane.

ARTICOLUL. 13 – ALTE CLAUZE

Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Concursului.

 

fii doloFAN

X